De vraag vanuit de Semicon & High Tech industrie verandert voortdurend en kent vele uitdagingen. Toeleveranciers in de gehele supply chain moeten continu anticiperen, opschalen en bijschakelen. Tijdens het event Up to the Nexxt wordt ingegaan op deze trends en hoe ketenpartners samen met ERIKS concurrerende innovaties realiseren. Wat zijn de beste oplossingen, componenten en complete assemblees die bijdragen aan kleinere, snellere, goedkopere chips en andere HighTech eindproducten?

Datum  : donderdag 12 oktober 13:00 -17:00 uur
Locatie: Het Zendstation, Lopikerkapel

Programma Up to the Nexxt

13.00 – 13.30    Inloop & ontvangst

13.30 – 13.40    Welkomstwoord – Eelco de Graaf, Algemeen directeur ERIKS Nederland

13:40 – 14:00    Visie & strategie ERIKS – Peter Koolen, Commercieel directeur ERIKS Nederland

14.00 – 14.25    De nieuwe generatie High Tech industrie slangen; Over engineering, productie en cleaning – Bernd Jansen, Business Unit Manager Industrie slangen

14.25 – 14.50    Pauze + table top presentaties   

Plenaire sessies

Demand triggers in de supply chains voor halfgeleiders
Decennialang werd de halfgeleidermarkt gezien als een markt van pieken en dalen. De laatste 10 jaar lijken de hoogte- en dieptepunten kleiner te zijn geworden. Met de komst van IoT, wijdverspreide computing en AI is de algemene tendens van de markt ‘omhoog’. Nog steeds zorgen korte termijn schommelingen voor een klassieke bullwhip die een grote uitdaging vormt voor de leveranciers in het ecosysteem. Paul Enders heeft ervaring in verschillende teams in de Supply Chain van ASML, in zowel nieuw te introduceren systemen alsook de ‘oudere’ systemen, en neemt je mee in enkele van de meer alledaagse oorzaken van variabiliteit.
Spreker: Paul Enders, Head of Supply Chain Transformations, ASML

Hoe inspireren en behouden we Engineers binnen ons Semicon ecosysteem?
Het Semicon ecosysteem is gebaseerd op nauwe en langdurige contacten tussen alle stakeholders. Engineers staan hierin aan de basis van innovatie in dit ecosysteem: met hun expertise en creatieve geest ontwikkelen ze oplossingen voor de sector én de maatschappij. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Engineers zich ontwikkelen en als waardevol worden gezien? Welke rol spelen connecties in het ecosysteem en hoe houden we Engineers aan boord? Op basis van recent onderzoek door VU Amsterdam bij ERIKS delen we unieke inzichten over deze vraagstukken. Ook presenteren we de ideale omstandigheden waaronder je Engineers inspireert, zodat ze blijvend (duurzame) innovaties leveren.
Spreker: Dr. Evgenia Lysova, Associate Professor of Organizational Behavior, Vrije Universiteit Amsterdam

De inspanningen van ERIKS om PFAS te elimineren uit de halfgeleiderindustrie
Fluorelastomeren, een vorm van PFAS, worden vaak gebruikt voor afdichtings- en dempings-toepassingen in bijvoorbeeld de lithografische machines van ASML. Sommige soorten PFAS – gefluoreerde koolwaterstoffen – hebben een negatieve invloed op het milieu. De EU heeft onlangs wetgeving opgesteld, die momenteel wordt herzien, om alle vormen van PFAS te verbieden. Als één van grootste leveranciers van afdichtings- en rubbertechniek in Europa heeft ERIKS zwaar geïnvesteerd in R&D om alle Fluorelastomeren te vervangen door duurzame alternatieven voor ASML en het Semicon-ecosysteem. In deze presentatie delen we onze vooruitgang op het gebied van PFAS-vrije alternatieve rubbermaterialen met een focus op het afdichten en dempen van trillingen in vacuüm omstandigheden.
Spreker: Dr. ir. Dirk Balkenende, R&D Manager ERIKS Sealing & Polymer

Economische ontwikkelingen in de maakindustrie
De-risking, digitalisering, duurzaamheid en consolidatie zorgen voor nieuwe verdienmodellen in de industrie. Hoe kijkt een bank naar de veranderingen in de toeleverketen en de positie van de Nederlandse toeleveranciers aan de machinebouw in het algemeen en de Semicon in het bijzonder. Niet alleen door nieuwe regelgeving worden duurzaamheid en circulariteit belangrijke thema’s binnen de industrie. Het duurzame verdienmodel Product-as-a-Service wordt al jaren een grootse toekomst voorspeld, maar waarom zien we het dan nog zo weinig binnen de maakindustrie? Consumenten zijn massaal gevallen voor de voordelen van Netflix, Spotify, Felyx en de Swapfiets. Wat houdt industriële afnemers tegen om af te rekenen per geproduceerde eenheid of machine-uur in plaats van de aankoop van een peperdure productiemachine? Recente voorbeelden en zijn nieuwe rapport met het Servitization-stappenplan worden gepresenteerd.
Spreker: David Kemps, Sector Banker Manufacturing, ABN-AMRO

Methoden voor leverbetrouwbaarheid bij vraagonzekerheid
Welke methodes er zijn voor het bereiken van leverbetrouwbaarheid in lange supply chains, die geplaagd worden door onzekerheden in de vraag en vraagvoorspellingen? Wat zijn de voor- en nadelen die kleven aan elke methode? Rob legt uit wanneer en onder welke voorwaarden de verschillende methoden bruikbaar zijn. Spoiler: de moderne trend naar toepassing van steeds meer management en ICT is niet altijd de goede oplossingsrichting. Kritische analyse van de werkelijke kosten en risico’s laat zien dat het gericht aanhouden van voorraad vaak effectiever en goedkoper is.
Spreker: Dr. ir. Rob Kwikkers, Emeritus Lector Supply Chain Management, Fontys Hogeschool/NCOI

Gedurende de middag is er een live verbinding met de nieuwe ERIKS cleanrooms in Alkmaar waar recent uitbreiding heeft plaatsgevonden.

Doelgroep

Dit event Up to the Nexxt is bestemd voor Plant managers, Supply Chain Managers, R&D Managers, Production-, Development- & Mechanical Engineers, Inkoop managers, Quality managers, Project Managers, Innovation Managers, Operation Managers en Sustainability Managers in de Semicom en HighTech industrie.

Meer informatie over dit Up to the Nexxt event.