Bouwen met Staal

Bouwen met Staal organisatie

Bouwen met Staal (ver)bindt alle geledingen in de Nederlandse bouw: industrie, handel en toelevering, ontwerp- en adviesbureaus, bouw- en constructiebedrijven, overheden, onderzoeksinstellingen en het onderwijs.

Bouwen met Staal stimuleert het gebruik van staal in de bouw en is de onafhankelijke kennisorganisatie, die alle partijen in de bouw ondersteunt bij het toepassen van staal. Bouwen met Staal initieert onderzoek voor de kwaliteitsverbetering van stalen bouwproducten en ontwerp- en bouwprocessen met staal en werkt mee aan de totstandkoming van regelgeving voor staaltoepassingen. Daarnaast verzorgt Bouwen met Staal de promotie, voorlichting en educatie voor een breder én beter gebruik van staal. Tot de producten en diensten behoren opleidingen en cursussen, studieboeken, het vakblad Bouwen met Staal, projectadvies en de Helpdesk, de Nationale Staalprijs en de Nationale Staalbouwdag.

Vakblad Bouwen met Staal

Vakblad Bouwen met Staal is een onafhankelijk vakblad voor de bouw met een informatief en voorlichtend karakter, met als doelgroep constructief en bouwkundig ontwerpers. Het vakblad besteedt onder meer aandacht aan:
– (recente) in staal gebouwde projecten
– binnen- en buitenlandse ontwikkelingen
– Nationale Staalprijs en studentenSTAALprijs
– (ver)nieuw(d)e rekenregels en normen
– resultaten van (wetenschappelijk) onderzoek
– meningen en visies via interviews
– verder zijn er vaste rubrieken over nieuws, produkt, publicaties en vraag & Antwoord.

Al vanaf 1967 brengt het vakblad Bouwen met Staal nieuws en actualiteiten, naast informatie over recente staalbouwprojecten en (wetenschappelijke) ontwikkelingen in het bouwen met staal.

Bouwen met Staal wordt aandachtig gelezen door zo’n 18.000 geïnteresseerden en brengt u indirect in contact met beslissers en afnemers in de (staal)bouwbranche: van projectontwikkelaars, en landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden tot architectenbureaus, aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus, staalconstructiebedrijven, producenten en toeleveranciers.

Meer informatie: download de Mediagegevens van het vakblad Bouwen met Staal

Nationale Staalbouwdag

Advercom verzorgt de verkoop van stands en sponsorwerving voor deze vakbeurs. De Nationale Staalbouwdag is het jaarlijkse info-event voor bouwprofessionals die het voor het zeggen hebben bij vastgoed- en projectontwikkelingsmaatschappijen, architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwondernemingen, staalconstructiebedrijven, maar ook bij overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie