Nederland heeft een rijke geschiedenis als handelsnatie en speelt nog steeds een cruciale rol in de wereldhandel, met name op het gebied van import en export. Hoewel Duitsland traditioneel de grootste handelspartner van Nederland is, goed voor 23% van de omzet, is de export naar andere bestemmingen, zoals Oost-Europa, de Verenigde Staten en China, in de loop der jaren harder gegroeid. Dit wijst op een gezonde diversificatie van de Nederlandse exportmarkten, wat helpt bij het spreiden van risico’s en het verminderen van de afhankelijkheid van één enkele afzetmarkt. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau.

Impact coronacrisis op import en export nederland

De coronacrisis heeft duidelijk aangetoond hoe belangrijk deze diversificatie is. Ondanks een kwakkelende Duitse economie, wist Nederland snel te herstellen van de pandemie. Terwijl Duitsland eind vorig jaar net de schade van de pandemie had ingehaald, was de Nederlandse economie al 7% groter dan eind 2019. Dit verschil kan worden toegeschreven aan de verschillende economische structuren van de twee landen. Duitsland leunt zwaar op energie-intensieve industrieën, zoals de auto-industrie, terwijl Nederland een technologische voorsprong heeft in de maakindustrie, met bedrijven als ASML die een dominante positie innemen.

De rol van wederuitvoer

Een belangrijke factor in het herstel van Nederland in 2021 was de traditionele handelsfunctie van het land. De wederuitvoer, oftewel de export van geïmporteerde goederen na beperkte bewerking, steeg dat jaar met 15%. Hoewel beleidsmakers deze vorm van handel soms bagatelliseren als ‘dozen schuiven’, tonen cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) aan dat de wederuitvoer sinds de jaren ’90 gestaag is gegroeid en nu goed is voor meer dan de helft van de totale uitvoer. Bovendien is deze groei verspreid over een breed scala aan productgroepen, wat aangeeft dat Nederland optimaal profiteert van de wereldhandel.

Het belang van de logistieke sector

Hoewel de aandacht van beleidsmakers vaak uitgaat naar de maakindustrie vanwege de hoge marges, is het van essentieel belang dat Nederland zijn rol als doorvoerland blijft koesteren. De logistieke sector is een belangrijke pijler van de Nederlandse economie en draagt aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid en het bruto binnenlands product (BBP). Bovendien biedt het kansen voor innovatie en duurzaamheid, bijvoorbeeld door de implementatie van slimme logistieke oplossingen en het bevorderen van duurzaam transport.

Import en export nederland

De import en export van Nederland zijn van vitaal belang voor de economie van het land. Hoewel de traditionele handelsrelatie met Duitsland sterk blijft, heeft Nederland zijn exportmarkten gediversifieerd, wat heeft bijgedragen aan een sneller herstel van de coronacrisis. De groei van de wederuitvoer en het belang van de logistieke sector mogen niet worden onderschat. Het is daarom van groot belang dat beleidsmakers deze sectoren blijven ondersteunen en investeren in innovatie en duurzaamheid om de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt te versterken.